Florian męczennik.

Święty Florian (męczennik), dlaczego jest patronem zawodów związanych z ogniem?

Od początku:  Florian urodził się około 250 roku w Ceti (obecnie Zeiselmauer – gmina w Austrii). Jego życie przypadło na okres prześladowań chrześcijan. W młodym wieku został powołany do armii cesarza rzymskiego – Dioklecjana.

W roku 304 ujął się za prześladowanymi legionistami chrześcijańskimi, za co został skazany na karę śmierci. 4 maja 304 roku poniósł śmierć męczeńską w nurtach rzeki Enns (Anizy), na terenie dzisiejszej Górnej Austrii, w miejscowości Lauriacum (obecnie Lorch).

Ciało Floriana odnalazła wdowa Waleria. Nad jego grobem z czasem wybudowano kościół i klasztor ojców Benedyktynów, a później klasztor Kanoników laterańskich według reguły św. Augustyna. W roku 1184 biskup Modeny, na prośbę księcia Kazimierza Sprawiedliwego, sprowadził relikwie św. Floriana do Krakowa.

Legenda głosi, że dowodził on oddziałami gaśniczymi i ocalił płonącą wioskę jednym wiadrem wody.

Święty Florian został w 1436 r. przez biskupa krakowskiego kard. Zbigniewa Oleśnickiego ustanowiony jednym z czterech głównych patronów Królestwa Polskiego.

Św. Florian to patron wykonawców zawodów wiążących się z ogniem: strażaków, hutników i koksowników, kominiarzy, garncarzy, piekarzy. Jest również patronem Górnej Austrii obok św. Leopolda oraz miasta Linz, gdzie rozwinięty jest przemysł hutniczy.

19 października 1993 r. Kongregacja do spraw kultu Bożego przy stolicy Apostolskiej nadała miastu Chorzów patrona św. Floriana, gdzie otaczany jest szczególnym kultem.

Poniżej możemy zobaczyć obraz przedstawiający młodzieńca gaszącego wioskę – to właśnie Święty Florian.

Czasami możemy zobaczyć podobne obrazy, które dodatkowo przedstawiają anioła, który pomaga Florianowi.

Czytaj więcej:

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.