Grupa Ratownictwa PCK Koszalin

Początek istnienia Grupy Ratownictwa datuje się na styczeń 2001 roku, kiedy to kilka osób zadeklarowało się uczyć oraz szkolić w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Założycielami Grupy byli Dorota Kiewro, Aleksander Kwiatkowski, Marcin Kuczma, Remigiusz Wojcieszonek. Członków przyszłej Grupy przejął w Zarządzie Okręgowym PCK Koszalin Pan Dyrektor Biura Stanisław Baranowski. I tak rozpoczęła się współpraca i działalność Grupy Ratownictwa PCK w Koszalinie.

Grupa Ratownictwaa zabezpiecza każdego roku kilkanaście imprez miejskich i powiatowych. Coraz więcej osób chętnych zaczęło napływać do Stowarzyszenia. Prowadzone szkolenia pierwszej pomocy przez Instruktora Pierwszej Pomocy umożliwiało dalsze podwyższanie swoich kwalifikacji, między innymi poprzez bardzo dobrą współpracę z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie gdzie Strażacy – Ratownicy prowadzili kolejne szkolenia członków Grupy Ratownictwa PCK.

AL/PCK Koszalin

Jako jednostka, grupa ratownictwa PCK z Koszalina należy do:
– Systemu Ratownictwa PCK,
– grup które  zostały wpisane do rejestru jedostek wspierających system Państwowego Ratownictwa Medycznego,
– Wojewódzkiego Zespołu Poszukiwawczego

Dane teleadresowe:

GRUPA RATOWNICTWA PCK KOSZALIN

Telefon Alarmowy oraz kontaktowy  (24h/7)

tel: +48 728 460 014

Adres do korespondencji:

Oddział rejonowy polskiego czerwonego krzyża w Koszalinie

ul. Grunwaldzka 20, 75-241 KOSZALIN
NIP 669-241-47-31

z dopiskiem “GRUPA RATOWNICTWA PCK KOSZALIN”