Koszaliński Sztab Ratownictwa

Koszaliński Sztab Ratownictwa powstał w 2004 roku a 19.11.2004 r. został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego jako Stowarzyszenie. Nadrzędnym celem naszej organizacji jest udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy jak też udzielanie specjalistycznej pomocy medycznej osobom w stanach bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia poprzez:

– zabezpieczenie medyczne różnego rodzaju imprez masowych, sportowych i rekreacyjnych              

– prowadzenie szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i kwalifikowanej

– transport medyczny pacjentów wymagających transportu do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego lub innej placówki leczniczej w celu udzielenia pomocy. 

Koszaliński Sztab Ratownictwa działa zgodnie z Ustawą o Stowarzyszeniach i Wolontariacie a także  z Ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym z 2006 r.

Dane teleadresowe:

Koszaliński Sztab Ratownictwa

Adres: ul.Piłsudskiego 11-15 pok. 223, 75-501 Koszalin

Tel: 502 248 178

  • Prezes - Tomasz Mazur
  • Wiceprezes - Józef Zasada
  • Wiceprezes - Monika Wiśniewska