Nocna i Świąteczna Pomoc Lekarska

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku, w godzinach od 18:00 do 8:00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8:00 dnia danego do godziny 8:00 dnia następnego.

Ubezpieczeni  w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia mogą korzystać z pomocy dowolnego punktu nocnej opieki.

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki lekarskiej są bezpłatne (dla osób ubezpieczonych) i udzielane bez skierowania.

W dni ustawowo wolne od pracy, po godzinie 18.00 pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie w ramach porady udzielonej przez lekarza dyżurującego w POZ oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia. Zabiegi te mogą być wykonywane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta.

W Koszalinie udzielaniem nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej zajmują się dwa ośrodki zdrowia, jednym z nich jest Szpital Wojewódzki w Koszalinie przy ul. Tytusa Chałubińskiego natomiast drugim z nich jest Polikinika Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy ul. Szpitalnej. W wypadku pierwszego z nich nocną i świąteczną pomoc lekarską świadczy tylko dla osób do 19 roku życia, natomiast Poliklinika świadczenia oferuje pozostałym osobom.