Strona Koszalin112 rozpoczęła swoją działalność 1 września 2013 roku.  
Głównym celem strony Koszalin112 jest informowanie o zdarzeniach oraz ostrzeganie o możliwych zagrożeniach występujących na terenie powiatu koszalińskiego. Na stronie nie zabraknie także najważniejszych informacji z kraju i ze świata.
Oprócz działalności informacyjnej staramy się również prowadzić działania prewencyjne, aby zapobiegać zdarzeniom i uczyć jak postępować w sytuacjach zagrożenia.

Obecnie opiekę nad stroną Koszalin112 sprawuje siedmiu administratorów, którzy zamieszkują w różnych miejscach na terenie powiatu.

Współpracujemy, dzielimy się informacjami i lubimy się 🙂 Dzięki temu powstaje taka strona jak Koszalin112.

Wiele pracy jeszcze przed nami… mamy nadzieję, że będziecie nam towarzyszyć.