Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie ul. Strażacka 8; 75-738 Koszalin
tel. centrala (0-94) 345-52-00, 345-52-30,
telSK KM (0-94) 345-52-41, 345-52-42, 345-52-43

Jednostka Ratowniczo Gaśnicza Nr 2 w Koszalinie ul. Strażacka 8; 75-738 Koszalin
tel. (0-94) 345-52-30

Struktura organizacyjna Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie:

Komendant Miejski PSP w Koszalinie
st. bryg. mgr inż. Mirosław Pender 
(94) 345 52 00
 Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Koszalinie
bryg. mgr Adam Gonciarz
(94) 345 52 00

Struktura organizacyjna Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 2 w Koszalinie:

Dowódca JRG
bryg. ADAMCZYK Zygmunt
(94) 345 52 04
Zastępca Dowódcy JRG
st.kpt. GÓRAL Bartłomiej
(94) 345 52 49

Wyposażenie Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 2 w Koszalinie:

Jednostka Ratowniczo Gaśnicza Nr 1 w Koszalinie ul. Kazimierza Wielkiego 7; 75-950 Koszalin
tel. (0-94) 345-52-45

Budynek Straży Pożarnej wzniesiony w 1928r., z charakterystyczną wysoką wieżą usytuowaną od strony zachodniej, służącą pierwotnie jako ściana ćwiczeń wysokościowych. Dawniej elewacja frontowa i plac ćwiczeń usytuowane były po stronie zachodniej, po II wojnie plac główny umieszczony po wschodniej stronie budynku, przy ul. Kazimierza Wielkiego.

Struktura organizacyjna Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 1 w Koszalinie:

Dowódca JRG
bryg. BUDYNEK Stanisław
tel.(94) 345 – 52 – 52
Zastępca Dowódcy JRG
st. kpt. WASIAK Szymon
tel.(94) 345 – 52 – 53

Wyposażenie Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 2 w Koszalinie: