Komenda Miejska Policji w Koszalinie ul. Słowackiego 11; 75-009 Koszalin

tel. (94) 342 95 05

Komisariat Policji I w Koszalinie ul. Słowackiego 11; 75-009 Koszalin

tel. Oficer dyżurny – (94) 342 91 02 

tel. Sekretariat – (94) 342 91 20

Struktura organizacyjna Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie:

Komendant Miejski Policji w Koszalinie

insp. Krzysztof SIELĄG

I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Koszalinie

mł. insp. Sławomir BOBER

Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Koszalinie

 nadkom. Marcin PILARCZYK

Wydziały:

Naczelnik Wydziału

nadkom. Andrzej RYBACKI

Zastępca Naczelnika Wydziału

podkom. Piotr BECA

 Kierownik Zespołu Operacyjno-Rozpoznawczego

podkom. Dariusz RADZIWON

Naczelnik Wydziału

p.o.  nadkom. Piotr PLUTO-PRĄDZIŃSKI

Zastępca Naczelnika Wydziału

p.o.  asp.szt.  Piotr ŁOJEWSKI

Naczelnik Wydziału

nadkom. Dariusz BINDAS

Zastępca Naczelnika Wydziału

kom. Ireneusz TRYZNO

Naczelnik Wydziału

 nadkom. Sławomir KAWICKI

Zastępca Naczelnika Wydziału

asp. szt. Adam PLUTA

Komisariat Policji II w Koszalinie ul. Krakusa i Wandy 11; 75-078 Koszalin

tel. Oficer dyżurny – (94) 342 91 03

tel. Sekretariat – (94) 94 342 91 30

Rejony Operacyjne: 

Komisariat Policji I w Koszalinie obejmuje swym działaniem północno – wschodnią część miasta – obsługiwaną przez Rewir Dzielnicowych w Koszalinie, teren gminy Będzino obslugiwany przez Zespół Dzielnicowych w Będzinie, teren miasta i gminy Sianów – obsługiwany przez Posterunek Policji w Sianowie oraz teren gminy Mielno – obsługiwany przez Posterunek Policji w Mielnie.

Granica obszarów działania komisariatów na terenie Koszalina przebiega następująco: od południowych granic miasta – rzeką Dzierżęcinką do mostu na ul. Młyńskiej, ul. Młyńską do skrzyżowania ulic Fałata i Monte Cassino, ul. Monte Cassino do skrzyżowania z ul. Władysława IV-go. Następnie prawą stroną ul. Władysława IV-go i ul. Koszalińskiej (dzielnica Jamno) do skrzyżowania z ul. Na Jamno. Ulicą Na Jamno do styku z rzeką Dzierżęcinką, a następnie środkiem rzeki do styku granicy miasta Koszalin z gminą Mielno. Granicą miasta Koszalin z gminami Mielno, Sianów do granicy miasa Koszalin z gminą Manowo (na środku rzeki Dzierżęcinki).

Komisariat Policji II w Koszalinie obejmuje swym działaniem południową i zachodnią część miasta oraz gminy Bobolice, Polanów, Manowo, Świeszyno, Biesiekierz, na terenie których funkcjonują posterunki Policji i zespoły dzielnicowych.

Granica obszarów działania komisariatów na terenie Koszalina przebiega następująco: od południowych granic miasta – rzeką Dzierżęcinką do mostu na ul. Młyńskiej, ul. Młyńską do skrzyżowania ulic Fałata i Monte Cassino, ul. Monte Cassino do skrzyżowania z ul. Władysława IV-go. Następnie lewą stroną ul. Władysława IV-go i ul. Koszalińskiej (dzielnica Jamno) do skrzyżowania z ul. Na Jamno. Ulicą Na Jamno do styku z rzeką Dzierżęcinką, a następnie środkiem rzeki do styku granicy miasta Koszalin z gminą Mielno. Granicą miasta Koszalin z gminami Mielno, Będzino, Biesiekierz i Świeszyno do granicy miasa Koszalin z gminą Manowo (na środku rzeki Dzierżęcinki).