Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Części Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne na terenie powiatu koszalińskiego:

Zespoły ratownictwa medycznego potocznie zwane pogotowiem ratunkowym, są doskonale wykwalifikowane i wyposażone do udzielania medycznych czynności ratunkowych. Zespoły możemy podzielić na podstawowe “P” oraz specjalistyczne “S”, w których skład kolejno wchodzi dwóch członków zespołu zdolnych do wykonywania medycznych czynności ratunkowych – np. dwóch ratowników medycznych – lub trzy osoby zdolne do udzielania medycznych czynności ratunkowych w tym lekarza.

Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR) jest to jedyna komórka organizacyjna szpitala włączona do systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, wyspecjalizowana w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego niezwłocznie udzielają niezbędnych świadczeń opieki zdrowotnej pacjentowi urazowemu, pacjentowi urazowemu dziecięcemu albo osobie w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.