Test KPP – Sprawdź czy zostałbyś ratownikiem!

Każdy ratownik, przystępujący do szkolenia z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, by uzyskać tytuł musi zdać egzamin państwowy. Przygotowaliśmy krótki, zawierający dziesięć pytań quiz z oficjalnej bazy centrum egzaminów medycznych! Sprawdź czy zostałbyś ratownikiem!

Imię i Nazwisko
E-mail
Organizacja ratownictwa medycznego realizowanego przez podmioty KSRG nie obejmuje:
Udzielasz pomocy 6-letniej ofierze wypadku samochodowego, u której podejrzewasz uraz kręgosłupa szyjnego. Dziecko jest nieprzytomne, oddycha płytko, z wysiłkiem, słychać charczenie. Częstość oddechów 30 na minutę. Aby udrożnić drogi oddechowe powinieneś wykonać następujący manewr:
Wskaż czynność, która nie jest elementem procedury udrażniania dróg
oddechowych:
Kołnierz szyjny służy do:
W wyniku zdarzenia drogowego poszkodowany leży na ulicy. Stwierdzasz ranę tłuczoną głowy, złamanie kości obu goleni na tej samej wysokości oraz stłuczenie barku. Jeden ze stojących obok samochodów ma zbitą przednią szybę i wgniecioną maskę. Najbardziej prawdopodobną przyczyną doznanych obrażeń jest:
Kwalifikowana pierwsza pomoc to określenie czynności podejmowanych wobec osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego przez ratownika. W rozumieniu Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym ratownikiem może być:


  1. wyłącznie osoba posiadająca dyplom szkoły lub uczelni medycznej;

  2. osoba zatrudniona lub pełniąca służbę w jednostkach współpracujących z systemem ratownictwa medycznego lub będąca członkiem tych jednostek;

  3. osoba posiadająca ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika;

  4. osoba której stan zdrowia pozwala na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy;

  5. osoba posiadająca dyplom ukończenia szkoły medycznej oraz pełną zdolność do czynności prawnych.

U niektórych poszkodowanych nieprzytomnych, ale oddychających stosuje
się pozycję bezpieczną. Wskaż stwierdzenie fałszywe:
W celu uciskania klatki piersiowej podczas pośredniego masażu serca, ręce układa się:
W czasie prowadzenia u poszkodowanego oddechu zastępczego przy użyciu maski twarzowej i worka samorozprężalnego, należy pamiętać o dołączeniu do zestawu rezerwuaru tlenowego. Ma to na celu:
Jesteś świadkiem, jak osoba, która się krztusi traci przytomność i pada na podłoże. Powiadamiasz Zespół Ratownictwa Medycznego, a następnie przystępujesz do działania w następującej kolejności: